مجتبی بهمنی

مجتبی بهمنی

مجتبی بهمنی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
حمزه کیان تعیین بهینه پارامترهای اندیکاتور ایچیموکو با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای افزایش بازدهی سرمایه گذاری در بورس ایران کارشناسی ارشد 1400/11/18
سعید نادری جایگاه و نقش ولایت مطلقه فقیه در نظام اقتصاد اسلام ارائه مدلی نو برای استقلال بانک مرکزی کارشناسی ارشد --------
مجتبی سلطانی نژاد تحلیل فنی، اقتصادی و زیست محیطی سامانه ی سرمایش تبخیری مجهز به ستون های خیس شونده برای گلخانه کارشناسی ارشد 1401/06/23
فاطمه سلطانی نژاد اثر وجوه بازگشتی بر انتشار CO2 و مصرف انرژی در کشور ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه ظفرنیا برنامه ریزی راهبردی اقتصاد گردشگری در استان کرمان در راستای توسعه جنوب شرق ایران کارشناسی ارشد --------
فریده احمدیوسفی تاثیر شوک های دائمی و موقتی قیمت نفت برقیمت سهام شرکت های پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/10/04
افروز اسفندیاری محاسبه ی اثر بازگشتی مصرف انرژی در صنایع کارخانه ای در ایران کارشناسی ارشد 1394/06/17
سمانه اسمعیلی مز ارعی بررسی واکنش نامتقارن واقعی کردن قیمت در تقاضای انرژی صنعتی ایران کارشناسی ارشد 1395/03/25
محمدصالح انصاری لاری بررسی کارایی انرژی در بخش خانگی استان های کشور ( رهیافت تقاضای مرزی تصادفی) کارشناسی ارشد 1392/06/12
عمار بادلی بررسی اثر تغییرات قیمت برق بر رفاه خانوار های شهری در دهک های مختلف در آمدی کارشناسی ارشد 1393/10/28
سعیده بهمن تاثیر شوک منفی تولید نفت بر متغیرهای کلان بخش‌های اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1393/10/24
محمود پورصدری مبانی توسعه ی پایدار در اندیشه ی اقتصادی ابن خلدون کارشناسی ارشد 1397/06/26
مصطفی تقی پور بررسی رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1394/11/06
سحرالسادات جعفری نسب تاثیر درآمد نفت بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب صادرکننده نفت از طریق بیماری هلندی کارشناسی ارشد 1394/10/28
معصومه حسن خانی بررسی تاثیر سر ریزهای تکنولوژی ناشی از FDI بر بهروری نیروی کار در صنایع ایران کارشناسی ارشد 1392/11/06
سیدعلی حسینی ننیز بررسی تأثیر تجارت بین‌المللی و اجرای FATF بر انتشار گاز دی‌اکسید کربن مبتنی بر مصرف در کشورهای صادرکننده نفت کارشناسی ارشد 1398/11/15
محمود خراسانی بررسی تاثیر مخارج دولتی برمخارج مصرفی دهک های درآمدی خانوارهای شهری ایران کارشناسی ارشد 1391/11/09
منصوره خواجه بهجانی بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بر تولید سبز در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته کارشناسی ارشد 1395/09/13
مهدیه دهقانی سلطانی اثر سرریز‌ ریسک بر ارزش افزوده بخش نفت و گاز ایران و کشور های منتخب عضو OECD کارشناسی ارشد 1394/12/10
امنه دوستی کلاته رحمن بررسی تاثیر رقابت پذیری بین المللی ایران بر بهره وری انرژی در ایران کارشناسی ارشد 1394/10/22
مرتضی رهنما محاسبه¬ی اثر بازگشتی مصرف انرژی در صنایع کارخانه¬ای ایران به روش حسابداری اقتصادی کارشناسی ارشد --------
مریم رودری بازبینی بتای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بازار ناکامل: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/12/14
سمانه سالاری نیا برآوردو پیش بینی مصرف انرژی برق در بخش های کشاورزی و صنعت استان کرمان با استفاده از مدلهای سر زمانی کارشناسی ارشد 1395/12/11
مرضیه سلاجقه بررسی درجه تاثیر گذاری نفرین منابع بر اشتغال و ارزش افزوده بخش نفت و گاز ایران، رهیافت جدول داده- ستانده کارشناسی ارشد 1394/10/30
حمیده شیخ شعاعی اختیار آبادی بررسی اثر بازگشتی مستقیم انرژی در حمل ونقل عمومی جاده ای مسافر در ایران کارشناسی ارشد 1396/12/12
گیتی صادقیان برآورد نرخ مالیات بهینه بر سوخت خودرو ها بنزینی کارشناسی ارشد 1392/06/12
علی طلابیگی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد بهره وری کل عوامل در ایران و کشورهای منتخب کارشناسی ارشد 1392/10/14
عیسی عباسی ارزیابی دانش انرژی و آگاهی های زیست محیطی مدیران و کارشناسان شرکت پالایش گاز فجر جم با رویکرد فازی کارشناسی ارشد 1393/10/21
فاطمه عباس زاده برآورد چرخه‌های تجاری در ایران و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کارشناسی ارشد 1394/10/23
حسین عسکرپورکبیر آسیب شناسی شیوه مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه کنندگان خرد درسطح شهرکرمان کارشناسی ارشد 1397/06/26
سعید عقابی سجادی شناسایی اولویت های سرمایه گذاری انرژی کارشناسی ارشد --------
رقیه عواطفی اکمل بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد 1395/12/15
جواد فلسفی نژاد بررسی اثر تغییرات آب و هوایی روی مهاجرت ایران 1375 -1385 کارشناسی ارشد 1393/03/11
فاطمه کریمیان تأثیر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال بخش نفت و گاز ایران طی دوره زمانی 1393- 1358 و پیش¬بینی اشتغال این بخش در دوره زمانی 1398- 1394 کارشناسی ارشد 1395/11/18
زینب مصوری نظام اباد برآورد تقاضای تقریباً ایده‌آل انرژی الکتریکی ایران برای بخش خانگی کارشناسی ارشد 1394/11/04
محمدمهدی ملکشاهی تعیین و مقایسه کارایی انرژی در صنایع.... کارشناسی ارشد 1391/11/01
مینا موسی خانی تقاضای برق صنعتی در ایران با استفاده از سری های زمانی ساختاری کارشناسی ارشد 1394/06/18
سمیه نصیری بررسی اثر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثر بازگشتی ناشی از آن بر مصرف انرژی در بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1396/12/14
ساغر نیک پور بررسی همگرایی مالی در ایران و کشورهای منتخب جهان با تاکید بر بحران‏های جهانی دکتری 1398/12/14
وحیده وزیری پناه تاثیر فرکانس های در آمدی نفت بر روی فرکانس های تولید ناخالص داخلی در ایران کارشناسی ارشد 1393/10/24
حسین ارشدی برندق ارزیابی هزینه های جانبی حمل و نقل )ترافیک( شهری کرمان کارشناسی ارشد 1396/04/17
مرضیه بنی اسدازاد سفته بازی در بورس ازمنظر فقه شیعه کارشناسی ارشد 1399/11/13
امیر گوشکی نژاد بررسی عوامل مؤثر بر انتشار CO2 در بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1396/12/07
صائب حاجی زاده اولویت بندی اقتصادی استخراج نفت از میادین نفتی غرب کارون با تاکید بر تولید کربن کارشناسی ارشد 1398/11/16
مریم جلیل نتاج امیری تدوین استراتژی بازار انرژی(نفت و گاز) ایران در تجارت با کشور های پر جمعیت شرق آسیا( چین،هند) کارشناسی ارشد 1394/04/14
علی جوکار بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و درآمد سرانه ایران و کشورهای منتخب شانگهای؛ رهیافت منحنی کوزنتس کارشناسی ارشد 1397/06/27
محمد میرمحمودی دولت اباد بررسی اثرات شوکهای پولی، ارزی و نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای منتخب صادر کننده نفت کارشناسی ارشد 1395/06/20
میلاد ملائی خاص ماهیت معاملات بورسی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1396/06/29
سیده سارا موسوی بررسی تاثیر کارایی انرژی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی کارشناسی ارشد 1395/06/17
میثم نخعی بررسی رابطه بین یکپارچگی مالی و ثبات مالی در کشورهای آسه آن کارشناسی ارشد 1397/11/08
ریحانه نظری تأثیر توقف نماد معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران بر حقوق سهامداران کارشناسی ارشد پیوسته 1397/06/24
فرشته شفیعی شیب ده بررسی تاثیر عوامل موثر بر انتشار تجارت‌الکترونیک درایران و شرکای عمده تجاری ایران کارشناسی ارشد 1400/09/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مالی 2412257 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1401/10/20 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
نظریه های توسعه اقتصادی 2412250 3 01 هرهفته دوشنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
اقتصاد خرد 2 2412235 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 16:30) 1401/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
اقتصاد مالی 2412257 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1401/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
کارآفرینی 2412900 3 04 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) 1401/03/30 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
نظریه های توسعه اقتصادی 2412250 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1401/04/05 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1400
اقتصادانرژی 4018818 3 02 هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/02 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1400
اقتصاد خرد 2 2412235 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1401/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
اقتصادخرد 2412144 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دوشنبه (12:30 - 13:30) 1401/04/12 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
کارآفرینی 2412900 3 04 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهارشنبه (17:30 - 18:30) 1400/10/21 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
نظریه های توسعه اقتصادی 2412250 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (08:30 - 09:30) 1400/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
اقتصادکلان 2412213 3 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/11/02 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
اقتصاد خرد 2 2412235 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 08:30) 1400/10/27 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
اقتصاد مالی 2412257 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1400/04/03 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
نظریه های توسعه اقتصادی 2412250 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1400/03/31 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
اقتصاد خرد 2 2412235 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1400/03/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
نظریه های توسعه اقتصادی 2412250 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/22 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 2412271 3 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/22 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
اقتصادکلان 2412213 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/10/18 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
اقتصاد خرد 2 2412235 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) 1399/10/21 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2