سیدعبدالمجید جلائی

سیدعبدالمجید جلائی

سیدعبدالمجید جلائی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
الهه عباسپورده یعقوبی بررسی تاثیر همگرایی باشگاهی برتجارت انرژی کشورهای عضو اوپک ،اوپک پلاس ،اوپک گازی و بریکس کارشناسی ارشد --------
فاطمه عبدالعظیم زاده سلیمانی سارد بررسی تاثیر اقتصاد دیجیتال بر فقر چندبعدی در ایران کارشناسی ارشد --------
کلثوم افشون ارزیابی اثرات مالیات کربن بر تولید انرژی های تجدیدپذیر : با تاکید بر سطح توسعه یافتگی کشورهای مختلف کارشناسی ارشد --------
سیمین دخت البخشی نائینی تحلیل کاربردی از مدل تقاضای لیندر در تجارت بین الملل ایران با رویکرد تجارت الکترونیک: رهیافت سیستم های پویا کارشناسی ارشد 1400/12/18
سهیلا عامری اختیارابادی بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی، مسائل زیست محیطی و بحران های بین المللی بر تجارت محصولات کشاورزی دکتری --------
اسما بهزادی گودری تاثیر ترکیب تجارت کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر مصرف انرژی، انتشار CO2 و رشد اقتصادی ایران بر اساس مطالعه موردی شرکای عمده ی تجاری ایران کارشناسی ارشد 1400/09/24
یگانه بهزادنیا تجزیه ظرفیت به کار گرفته شده تحت محدودیت انتشار کربن در استانهای ایران کارشناسی ارشد 1400/03/29
الهام بیت اللهی ماهانی بررسی و مقایسه تاثیر سرکوب مالی ، توسعه مالی و شاخص های تجارت الکترونیک بر یکپارچگی تجاری بین ایران و کشور های اوراسیا کارشناسی ارشد 1401/02/21
مریم دهقانی بررسی تاثیر عبور نرخ ارز و نااطمینانی بازار ارز بر شاخص های بازار سرمایه ایران کارشناسی ارشد --------
انیتا دولت زاده شبیه‌سازی و پیش‌بینی سیاست‌های پولی و ارزی بهینه با تاکید بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دکتری --------
فاطمه گنجه ای بررسی تاثیر اقتصاد دیجیتال بر سطح اشتغال در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1401/04/29
زهرا قربان زاده بررسی همگرایی اقتصادی ایران و گروه شانگهای و منطقه منا :کاربرد مدل جاذبه کارشناسی ارشد 1400/11/13
ساناز حمزه جواران تحلیلی بر حذف ارزش مبادله ای پول با رهیافت داده بنیاد کارشناسی ارشد 1401/01/16
الهام حیدرابادی پور بررسی اثار بحران های بین المللی بر رفتار نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1401/01/17
رضا حسینی مزارعی بررسی ساختار فضایی اقتصاد گردشگری در مناطق شهری بزرگ کارشناسی ارشد --------
نادره کریمی گهرگزی تعیین رابطه ارز دیجیتال و نااطمینانی عرضه پولی در ایران کارشناسی ارشد 1400/11/18
سهیلا خواجویی پیش‌بینی تاثیر شاخص‌های تجارت الکترونیکی بر تجارت بین‌الملل ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه((OECD با رهیافت هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 1401/07/20
سحر ملک قاسمی بررسی و مقایسه تاثیر سرریز های تکنولوژی برسرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش انرژی و بورس انرژی در ایران و کشورهای صادرکننده گاز کارشناسی ارشد --------
علیرضا مهدی پور بررسی و مقایسه تاثیر حکمرانی خوب و بی¬ثباتی سیاسی بر شاخص¬های اقتصادی تجارت بین¬الملل و تجارت الکترونیک ایران و کشورهای حوزه منا کارشناسی ارشد --------
زهرا مهدی زاده گوکی تاثیر ادغام و مالکیت بر یادگیری فناوری در شرکت‌های نفت و گاز و فرآورده های نفتی پذیرفته شده در بورس تهران کارشناسی ارشد 1401/01/17
سیدعلی میرصادقی تحلیل swot تاثیر رمز ارز ها بر اقتصاد ایران و انتخاب راهبرد مناسب برای ایران کارشناسی ارشد 1401/06/20
محدثه میثاقی اندازه‌گیری منافع اجرای قیمت‌گذاری رمزی در صنعت برق کارشناسی ارشد --------
ملیکا محمدی نژادخنامانی بررسی رابطه پویا بین رمزارزها و دارایی های متعارف: پیامدهای آن برای سرمایه گذاران مالی کارشناسی ارشد 1401/06/23
غزاله مرادنسب بدرابادی تعیین ومقایسه رابطه‌ی بین سیاست‌های مالی وپولی دربانکداری اسلامی وبانکداری متعارف کارشناسی ارشد 1401/02/26
نگار نبی زاده بررسی رابطه ی تعاملی بین مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی،ایران،اوپک و اوپک گازی کارشناسی ارشد --------
فاطمه نظری رباطی بررسی تأثیر تکانه های سیاست های اقتصادی و بحران های بین المللی بر فقر چندبعدی در ایران: با رهیافت تلفیقی از مدل های داینامیک و DSGE دکتری --------
سپیده نژادصادقی بررسی تاثیر نفرین منابع بر شاخص¬های رفاه و فقر در ایران و کشورهای عضو اوپک . کارشناسی ارشد 1401/06/06
محدثه نوروزی حرجندی بررسی اثر فساد دولتی بر مالیات تورمی در کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد 1401/06/22
فرزانه پورمحمدی گوکی بررسی رابطه ی تقاضای نیروی کار و فقر در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1400/11/10
محمدمهدی رحیم پورمرادی تدوین و اولویت بندی استراتژی های مصرف انرژی در صنایع معدنی استان کرمان با ترکیبی از مدل های سوات و ای اچ پی فازی کارشناسی ارشد --------
الهه صالحی بررسی تأثیربخش غیررسمی بر فقر در ایران کارشناسی ارشد 1400/11/19
کیهانه شادمان ماهانی بررسی تاثیر اقتصاد گردشگری بر فقر چند بعدی در ایران کارشناسی ارشد --------
فرشید سلیمانی نژاد بررسی تأثیر تغییر اقلیم و پیشرفت تکنولوژی بر منابع طبیعی ایران با استفاده از مدل نوردهاوس دکتری --------
معین الدین وکیلی سرچشمی بررسی رابطه تعاملی بین سیاست های پولی، رمز ارز ها و تجارت بین الملل در ایران کارشناسی ارشد --------
مرتضی زمانی ده یعقوبی بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر میزان فقر جامعه روستایی ایران کارشناسی ارشد 1401/06/23
مروارید زنده بودی بررسی تاثیر شمول مالی بر رشد اقتصادی و شاخص های رفاه کارشناسی ارشد --------
سارا افشارمنش اثر تغییر مالیات بر ارزش افزودهبر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت در اقتصاد ایران کاربرد مدل داده ستانده کارشناسی ارشد --------
شکوه محمودی بررسی تاثیر اقتصاد دیجیتال بر سیاست های پولی بهینه و تجارت بین الملل با تاکید بر آثار زیست محیطی دکتری --------
فتانه نیک نام تاثیر صادرات نفتی و غیر نفتی بر میزان فقر در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان شانگهای کارشناسی ارشد 1400/11/10
مسعود ابویسانی بررسی روند پایداری نرخ ارز حقیقی در ایران در چارچوب مدل غیر خطی بازگشت کننده به میانگین کارشناسی ارشد --------
زهره احمدی اثر حذف یارانه انرزی بربخش کشاورزی با استفاده از جدول داده ستاده کارشناسی ارشد --------
محمدرضا احمدی نژاد بررسی تغییرات ساختار مالیات‌ها در ایران و مقایسه آن با کشورهای گروه OECD کارشناسی ارشد 1394/08/30
مرجان ایرانمنش بررسی رابطه همگرایی اقتصادی و تغییرات ساختاری در ایران و گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1401/02/07
نسیم ایرانمنش بررسی تاثیر خنثایی و ابر خنثایی پول بر بخش های اقتصادی با رویکرد انتظارات کارشناسی ارشد 1396/11/25
میثم ایزانلو بررسی تاثیر شوکهای حقیقی و پولی بر حساب جاری ، نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله کارشناسی ارشد 1395/12/11
پگاه ایزدی کلانتری بررسی تأثیر آب و هوا و انتشار کربن بر رشد اقتصادی و هزینه‌های دولت در استان‌های ایران کارشناسی ارشد 1397/08/23
شیما اسکندری تحلیل همگرایی کشورهای صادر کننده گاز در فرایند شکل گیری اوپک گازی با رهیافت اقتصاد سنجی فضایی کارشناسی ارشد 1393/10/30
سمیه اسماعیلی بررسی تاثیر سوآپ انرژی خزر بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای حوزه خزر کارشناسی ارشد 1397/09/21
ولی الله افشون تعیین نظام ارزی مطلوب در ایران از نگاه تاثیر گذاری بر سطح عمومی قیمتها کارشناسی ارشد --------
محمدحسین امجدی تاثیر آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران و پیش بینی آن به روش های وراثتی و جمعیت کارشناسی ارشد --------
محمدحسین امجدی بررسی تاثیر نابرابری درآمد و نااطمینانی نرخ ارز بر دسترسی به مسکن شهری و واحدهای مسکونی خالی دکتری 1400/09/17
حکیمه امیری تاج اثر رقابت پذیری بین المللی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1390/10/11
محبوبه امیری کچمی بررسی و مقایسه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و کشور های منتخب کارشناسی ارشد 1398/11/16
هانیه امین تحلیل تغییرات در مقیاس یارانه گاز طبیعی و تجزیه عامل های آن در ایران کارشناسی ارشد 1398/11/15
مسلم انصاری نسب بررسی تاثیر نرخ بهره بر شکاف میان رشد اقتصادی بالقوه و بالفعل در چارچوب الگوی های رشد درون زا دکتری 1395/10/07
فهیمه بازیار بررسی تاثیر توسعه مالی بر تولید سبز در کشورهای منتخب OECD کارشناسی ارشد 1394/06/28
فرخنده باقری بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر سرمایه گذاری و اشتغال در ایران با رهیافت مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای کارشناسی ارشد 1393/06/17
فاطمه کبری بطا همگرایی اقتصادی در منطقه آسیایی جنوب غربی کارشناسی ارشد --------
یاسر بلاغی اینالو بررسی اثرات اقتصادی حذف تعرفه بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دکتری 1400/08/09
عباس بهنود بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر سرکوب مالی در ایران کارشناسی ارشد 1391/06/06
پریا پارسا تجزیه رشد بهره وری زیست محیطی عوامل تولید با استفاده از تابع فاصله ای در استانهای ایران کارشناسی ارشد 1394/06/14
سمیه پاکدل بررسی تاثیر سرکوب مالی بر همگرایی ایران و سایر کشورهای جهان: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی با تاکید بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد 1393/06/19
اکرم جباری شاهزاده محمدی تحلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ ارز واقعی در ایران با استفاده از نقشه علی بیزین کارشناسی ارشد 1390/11/01
فرشته جبا نژاد تاثیر بهینه‌سازی نرخ تنزیل بر رانت استخراج نفت و گاز و هزینه های آلودگی آب و هوایی در جهان با نگاه ویژه به ایران و کشورهای همسایه کارشناسی ارشد 1397/11/10
مهدیس السادات جلایی اسفندابادی بررسی و مقایسه تاثیر واقعی کردن قیمت گاز طبیعی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر تجارت انرژی و انتشار کربن،رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه کارشناسی ارشد 1399/12/04
راضیه جلال زاده بررسی تاثیر محدودیت آلودگی هوا بر اشتغال کارگاه‌های صنعتی ایران کارشناسی ارشد 1400/03/08
مینا جوادی نیا بررسی تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت مناطق منتخب بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای کارشناسی ارشد 1393/08/21
سرور چهرازی مدرسه بررسی و تحلیل رابطه بهره‌وری و بحران‌های مالی دیدگاه مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای منتخب OECD با رهیافت DEA فازی کارشناسی ارشد 1395/06/15
مریم حاجی پور اپورواری بررسی و مقایسه اثر شوک های دائمی و موقتی ارزی و پولی بر ضریب جینی دهک های درآمدی در ایران کارشناسی ارشد 1395/10/29
صائب حاجی زاده اولویت بندی اقتصادی استخراج نفت از میادین نفتی غرب کارون با تاکید بر تولید کربن کارشناسی ارشد 1398/11/16
امیر حبیب دوست لفمجانی کاربرد آنالیز موجک در بررسی رابطه نوسان های نرخ ارز- بازدهی سهام و تئوری قیمت گذاری آربیتراژدر ایران کارشناسی ارشد 1391/06/05
رویا حدیدی کرانی بررسی شدت انرژی و همگرایی در صنعت ایران: تجزیه و تحلیل اقتصادی و ترکیبی کارشناسی ارشد 1397/10/03
رویا حیدری بررسی روند فرکانسی تورم ، بیکاری و تاثیر آن ها بر تقاضای بازار کار در ایران کارشناسی ارشد 1393/06/17
سمیه حیدرابادی پور بررسی اثرات همگرایی منطقه ای کشورهای اسلامی بر تجارت محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد --------
سیدجعفر حسینی بررسی جهش پولی نرخ ارز در ایران و پیش بینی آن به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد --------
سمانه خاتمی تحلیل نظریه بازی های تکاملی در سیستم های محاسباتی مبتنی بر عامل. کشورهای نفتی اوپک دکتری 1396/06/26
سیده شیوا خیبرگیر بررسی و پیش بینی تأثیر بحران های مالی وجریان چرخه های تجاری برتقاضای بخش مسکن ایران کارشناسی ارشد 1396/11/28
سعید خسروی بررسی رابطه بین رویکردکارآفرینانه وچابکی درکسب وکارهای تولیدی (شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1391/06/28
منیژه دهقان بررسی و مقایسه تاثیر انحراف نرخ ارز و عبور نرخ ارز بر تنوع صادرات در ایران کارشناسی ارشد 1396/11/02
مهدیه دهقانی سلطانی اثر سرریز‌ ریسک بر ارزش افزوده بخش نفت و گاز ایران و کشور های منتخب عضو OECD کارشناسی ارشد 1394/12/10
اسما رجائی نژاد تعیین جایگاه آموزش عالی شهرستان های استان کرمان در برنامه آمایش سرزمین کارشناسی ارشد 1394/11/07
عاطفه رجبیان قیمت گذاری کیفی تابع هدونیک(مطالعه موردی) کارشناسی ارشد 1390/11/10
اسما ریحانی آزمون و تحلیل رشد رو به عقب در ایران و تاثیر آن بر شاخص های رفاه اقتصادی کارشناسی ارشد 1398/11/15
خیزران رحمت پورولی اباد بررسی تاثیر ازاد سازی تجاری بر تولید ملی سبز ایران کارشناسی ارشد --------
الناز رستمی راوری بررسی تاثیر تروریسم بر درجه جذب سرریزهای تکنولوژی و سرمایه گذاری در ایران و شرکای تجاری کارشناسی ارشد 1395/11/18
ایوب رضاپور تعیین رابطه ی سیاست های پولی و مالی با رویکرد درون زایی عرضه پول در ایران کارشناسی ارشد 1394/09/04
مریم رضایی جعفری بررسی همگرایی صادرات انرژی و تاثیر همزمانی چرخه¬ها بر آن در ایران و کشورهای صادرکننده انرژی کارشناسی ارشد 1394/11/08
مریم رفیعی تاثیر حکمرانی خوب بر رفتار نرخ ارز حقیق کارشناسی ارشد 1393/06/17
الهه زارع تاثیر جهانی شدن بر محیط زیست در ایران کارشناسی ارشد --------
پریسا زارعی بررسی تأثیر مالیات سبز بر شاخص رفاه اقتصادی و سطح اشتغال در ایران کارشناسی ارشد 1397/11/07
زهرا زارعی تحلیل روابط علی بین شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از نقشه علی بیزین کارشناسی ارشد 1391/06/26
فهیمه زمانی بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت بخش کشاورزی کارشناسی ارشد --------
فائزه زندی بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز برشاخص های رفاه اقتصادی در ایران با رویکرد برنامه ریزی ریاضی کارشناسی ارشد 1398/11/14
زهرا سبک رو تاثیر متغیرهای زیست محیطی بر صادرات گاز با رهیافت مدل نوردهاوس کارشناسی ارشد 1400/10/19
امید ستاری اثر جهانی شدن اقتصاد بر فقر جامعه شهری و روستایی کشور کارشناسی ارشد --------
سوده سیدی بررسی تاثیر شدت انرژی بر منحنی آرمی بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1396/11/01
عاطفه سرودی نقدی شدن یارانه ها و تآثیر آن بر اشتغال بخش کشاورزی کارشناسی ارشد 1390/11/10
فاطمه سعید -به کارگیری روش تاو در حل معادله دیفرانسیل بلک-شولز تاخیری کارشناسی ارشد 1397/11/16
مرضیه سلاجقه بررسی درجه تاثیر گذاری نفرین منابع بر اشتغال و ارزش افزوده بخش نفت و گاز ایران، رهیافت جدول داده- ستانده کارشناسی ارشد 1394/10/30
سمانه سلطانی بررسی تاثیر شوک های دائمی و موقتی بهره وری بر ادوار تجاری ایران کارشناسی ارشد 1392/06/19
زهره سلطانزاده خبیصی اثرات زیست محیطی کاهش منابع آب در بخش کشاورزی در استان کرمان با استفاده از جدول داده ستانده کارشناسی ارشد 1392/10/24
معصومه سلطانی نژاد مقایسه اثرات تکانه های دائمی و موقتی ارزی و پولی بر بازار کار ایران کارشناسی ارشد 1392/06/06
شکوفه شادروان تعیین جایگاه اقتصادی (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد 1390/11/10
فاطمه شاسنی بررسی اثر جایگزینی جبری و مکملی مخارج دولت وسرمایه گذاری داخلی وخارجی در بخش نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد 1396/08/07
حسن شاه سنایی گنیرانی بررسی همگرای اقتصادی و همزمانی چرخه های تجاری در گروه شانگهای کارشناسی ارشد --------
سحر شجاع حیدری بررسی تاثیر سرریزهای تکنولوژی بر سرمایه‌گذاری داخلی در ایران کارشناسی ارشد 1395/06/31
مهدی شیرافکن لمسو تاثیرسیاست های پولی بر سطح بیکاری ازطریق تحلیل منحنی فیلیپس نیوکنیزین در ایران کارشناسی ارشد --------
الهام شیوایی مدل سازی ماتریس ساختار وابستگی بین قیمت نفت،نرخ ارز، قیمت سهام و رابطه مبادله در اقتصاد ایران (رهیافت اقتصاد فیزیک و توابع کاپیولای شرطی) دکتری 1397/06/27
سارا صادقی بررسی فرایند آشوب در نرخ ارز و پیش بینی آن در ایران کارشناسی ارشد --------
سپیده صمیمی منطقه بندی کشورهای جهان بر اساس نظریه منطقه پولی بهینه با رهیافت الگوسازی دکتری 1395/06/21
مریم ضیاء ابادی بررسی تاثیر جهانی شدن بر رشد بخش کشاورزی کارشناسی ارشد --------
فاطمه طالقانی بررسی سرریزهای تکنولوژی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد 1392/06/16
فاطمه طالقانی بررسی تأثیر زلزله‌ مالی جهانی بر بخش‌های اقتصاد ایران با تأکید بر بخش مسکن: رهیافت مدل‌ تعادل عمومی چند منطقه‌ای پویا دکتری 1398/09/06
فاطمه عباس زاده برآورد چرخه‌های تجاری در ایران و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کارشناسی ارشد 1394/10/23
مژگان عبدانی بررسی آثار میزان وقوع جرایم بر اقتصاد ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1393/10/10
محمدحسین عرب پورداهویی بررسی نقش عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل در زیربخشهای اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/27
ریحانه عرب پوررق آبادی برآورد سرریز تکنولوژی در ایران و تاثیر آن بر نرخ ارز حقیقی کارشناسی ارشد 1394/10/28
ریحانه عرب پوررق ابادی تحلیل اقتصاد آب ایران: قیمت‌گذاری، تخصیص مجدد، تغییرات ساختاری و همگرایی بین‌المللی دکتری 1400/11/13
فاطمه عطایی چترودی بررسی تاثیر تغییرات ساختاری اقتصاد ایران بر رشد زیر بخش های اقتصادی کارشناسی ارشد 1398/11/16
مهناز علی بیگی ماهانی ارزیابی اقتصادی انرژی¬های تجدیدپذیر فتوولتائیک و بادی در استان کرمان، و تبیین ابزارها و کانال های تامین مالی آنها. کارشناسی ارشد 1397/11/03
سیدباقر فضائل اردکانی بررسی تاثیر بهره وری نیروی کار ماهر و غیرماهر بر رفتار نرخ ارز حقیقی با تاکید بر الگوی نسل های تداخلی دکتری 1396/12/02
مریم قاسمی بررسی کشش جانشینی بین نهادهای آلوده کننده و غیر آلوده کننده در کارگاه های صنعتی کارشناسی ارشد 1396/11/24
مرضیه قاضی زاده احسایی تاثیر بحران های مالی جهانی برساختار سیاست پولی در ایران کارشناسی ارشد 1395/12/14
مجتبی کاظمی پیش بینی تاثیر نا اطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه کیانی بررسی تاثیرجهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران کارشناسی ارشد 1392/06/19
محبوبه کریمیان آبدر مقایسه نقش سرمایه انسانی در رشد بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1396/12/13
نوشین کریمی علویجه بررسی تاثیر اثر انتقالی نرخ ارز بر سیاست پولی بهینه در ایران کارشناسی ارشد 1394/06/17
زهرا کمال الدینی برآورد حجم پولشویی و تأثیر آن بر توزیع درآمد کشور ایران کارشناسی ارشد 1394/10/05
الهه کوچکی بررسی نقش تجارت بین الملل بر سرریزهای فناوری در راستای همگرایی بهره وری انرژی در کشورهای اوپک کارشناسی ارشد 1394/11/04
اسما کوچک زاده فتح ابادی بررسی تاثیر نا اطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1392/06/23
خدیجه کو ره خسروی بررسی تاثیر قیمت جهانی نفت و گاز بر اشتغال و سرمایه گداری بخش های اقتصادی ایران با رهیافت جدول داده ستانده کارشناسی ارشد 1393/06/18
محمدسجاد کوشش اثر شوک های موقت و دایمی بر نرخ ارز واقعی و اسمی در ایران کارشناسی ارشد --------
المیرا یگانه مهر مقایسه عملکرد شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی بازده سهام کارشناسی ارشد --------
مصطفی گرگینی بررسی تاثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی بین هر یک از دهک های درآمدی در ایران کارشناسی ارشد 1391/06/12
مهسا محقق زاده پا کارشناسی ارشد --------
محدثه محمدی قناتغستانی تعیین اندازه بهینه دولت با تاکید بر سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد 1395/11/18
شکوه محمودی محاسبه و مقایسه کشش تولید و کشش جانشینی انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در ایران کشورهای عضو گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1395/04/13
فرشته محمودی میمند برآورد فقر چند بعدی در ایران کارشناسی ارشد 1393/10/22
لیلا میرتاج الدینی تاثیر تجارت درون صنعتی بر تعرفه در ایران کارشناسی ارشد --------
فتانه میرزایی رابر بررسی تاثیر نرخ ارز موثر واقعی ( اثر بالاسا- ساموئلسون) بر سر ریزهای تکنولوژی در ایران کارشناسی ارشد 1393/06/18
سیمین السادات میرهاشمی نائینی بررسی تأثیر دانه بندی در شبکه بانکی بر اجرای سیاست پولی در ایران دکتری 1396/12/02
مهتاب منصوری شیخ آباد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رابطه یمبادله بر تولید در ایران با رهیافت مدل های CGE کارشناسی ارشد 1395/06/16
مریم مهدی پور ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه بر اساس شاخص های استاندارد با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد 1394/11/05
مهتاب مهدوی تأثیرات صادرات نفت بر میزان انتشار CO2 در اقتصاد ایران با استفاده از مدل CGE کارشناسی ارشد 1400/11/09
سید فرزاد موسوی پیش بینی اثر جهانی شدن اقتصادبر سطح اشتغال در ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد --------
حمید نادری پور بررسی تاثیر ادوار تجاریواقعی بر بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد 1394/10/07
محمدرضا نامدار برنامه ریزی تبلیغات رسانه ای با استفاده از الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد 1394/11/04
ساره نخعی نیا تاثیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان و سرریزهای تکنولوژی بر تقاضای بازار کار ایران و شرکای منتخب تجاری کارشناسی ارشد 1395/11/04
فاطمه نظری رباطی بررسی تأثیر آزاد سازی تعرفه بر ضریب جینی دهک های درآمدی و شاخص فلاکت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و برنامه ریزی ژنتیک کارشناسی ارشد 1396/06/29
سمیه نقوی بررسی تاثیر شوکهای پولی بر رشد بخش کشاورزی کارشناسی ارشد --------
فاطمه نیکبخت بررسی تاثیر توسعه خدمات کسب و کار دانش بنیان بر توسعه شهری کارشناسی ارشد 1395/11/25
لیلی نیکبخت تحلیل همگرایی اقتصادی در کشورهای گروه... کارشناسی ارشد --------
ساغر نیک پور بررسی همگرایی مالی در ایران و کشورهای منتخب جهان با تاکید بر بحران‏های جهانی دکتری 1398/12/14
ملیحه واعظی زاده بررسی تاثیر تغییرات ساختاری بر سطح اشتغال در ایران و کشورهای منتخب کارشناسی ارشد 1392/06/17
سامان یوسفوند بررسی و پیش بینی اثرات جهانی شدن بر رابطه مبادله ایران کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالکریمی بررسی تاثیر شاخص های تجارت الکترونیک بر درجه ی همگرایی اقتصادی ایران و گروه شانگ های کارشناسی ارشد 1398/11/13
مهدی عابدی بررسی نوسانات نرخ ارز بر قیمت طلا کارشناسی ارشد 1393/12/16
فریده احمدیوسفی تاثیر شوک های دائمی و موقتی قیمت نفت برقیمت سهام شرکت های پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/10/04
نیلوفر علیدوست بررسی و مقایسه کارایی شعب بانک حکمت ایرانیان با رهیافت تحلیل پوششی داده های فازی کارشناسی ارشد 1396/06/29
آیسان امینیان بررسی آثار اقتصادی ورود ایران به بازار LNG جهان کارشناسی ارشد 1396/11/29
آرش امیراسماعیلی بررسی همگرایی اقتصادی و همگرایی مالی بین ایران و کشورهای مشترک¬المنافع (cis) کارشناسی ارشد 1398/06/17
فائزه امیری بررسی تاثیر توسعه مالی و آزاد سازی تجاری بر نابرابری درآمد و فقر درکشور ایران و گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1399/12/13
نادیا انجم شعاع تعیین مزیت های مکانی تولید انرژی خورشیدی با تاکید بر سیاست تعرفه خرید تضمینی: مطالعه موردی استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/13
معظمه عرب گورچوئی بررسی تاثیر شاخص توسعه انسانی بر چرخه های تجاری کارشناسی ارشد 1399/12/13
فاطمه عرب پورداهوئی بررسی تاثیر اثر جایگزینی و اثر مکملی سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش نفت وگاز بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/11/27
اکرم آرزومند بررسی تاثیر ثبات مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد 1397/10/12
رضا اشرف گنجوئی بررسی تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های اقتصاد باز بر ضریب جینی دهک های درآمدی در ایران با رهیافت رگرسیون فازی، پایگاه قواعد و اعداد Z- دکتری 1400/05/20
فاطمه اشرفی پور بررسی و مقایسه تاثیر شاخص های تجارت الکترونیک بر رابطه مبادله ایران و کشور های منتخب کارشناسی ارشد 1398/11/16
فریده عسکرپورکبیر بررسی و تحلیل مزیت نسبی و مزیت رقابتی عسل طبیعی در ایران کارشناسی ارشد 1393/06/19
رقیه عواطفی اکمل بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد 1395/12/15
نجمه باباخانیان بررسی تاثیر سرریزهای ریسک بین المللی : نفت،نرخ ارز و طلا، بر سرمایه گذاری در زیربخش های انرژی اقتصاد ایران بررسی تاثیر سرریزهای ریسک بین المللی : نفت،نرخ ارز و طلا، بر سرمایه گذاری در زیربخش های انرژی اقتصاد ایران بررسی تاثیر سرریزهای ریسک بین المللی : نفت،نرخ ارز و طلا، بر سرمایه گذاری در زیربخش کارشناسی ارشد 1399/12/13
سیدضیاالدین باقر زاده میر سیدی تحلیل نقش ضد پول بر روی تورم و بیکاری در اقتصاد ایران :رهیافت نظری پردازی داده بنیاد کارشناسی ارشد 1396/10/13
مینا بنی اسد بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر ضریب جینی دهک های درآمدی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/31
پگاه باوقارزعیمی بررسی اثر رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1396/11/23
مرتضی بخرد بهینه سازی عرضه انرژی در ایران مطالعه موردی: عرضه الکتریسیته (با تاکید بر انتخاب فناوری تولید) کارشناسی ارشد 1390/11/18
محمدباقر دبیقی بررسی تاثیر مالیات بر کربن بر بخش گردشگری در ایران با رهیافت جدول داده - ستانده کارشناسی ارشد 1398/08/29
آزاده دهاز بررسی تاثیر سر ریز تکنولوژی حاصل از واردات بر انتشارات دی اکسید کربن در ایران کارشناسی ارشد 1396/12/13
انیتا دولت زاده بررسی اثرات اقتصاد زیرزمینی بر واردات و صادرات ایران کارشناسی ارشد 1392/06/20
حسین امامی نقاط قوت و ضعف و تهدید ها و فرصت های تجارت الکترونیک صادرات استان کرمان کارشناسی ارشد 1400/03/18
لیلی اسماعیلی اندازه‌گیری تاثیر عوامل موثر بر تغییرات شدت انرژی در صنایع غذایی ایران : روش تجزیه جامع کارشناسی ارشد 1398/12/13
مریم قنبری ننیز بررسی رابطه تعاملی هوش مالی و استرس مالی باشاخص توسعه انسانی,اشتغال و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد 1399/11/14
فاطمه غنی زاده تغییرات ساختاری و مشارکت زنان در رشد اقتصادی ایران، رهیافت داده-ستانده کارشناسی ارشد 1398/11/16
امین قاسمی نژاد قیمت گذاری نهایی مکانی برق در شبکه انتقال قدرت استان کرمان کارشناسی ارشد 1392/06/05
وحیده قاسمی نراب بررسی تاثیر سرریزهای تکنولوژی بر رشد سرمایه انسانی در ایران و کشورهای گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1396/12/08
نجیبه غلامی حکمی بررسی کارایی انرژی و هزینه نهایی کاهش کربن دی اکسید در نواحی شهری استان های ایران کارشناسی ارشد 1397/11/03
نسیم حمزه نژادپلنگ ابادی یررسی اثر فرار مغزها بر رشد، سرمایه گذاری و تراز تجاری در ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی چند منطقه ای کارشناسی ارشد 1393/06/19
فاطمه هرارانی پور بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز حقیقی بر بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی کارشناسی ارشد 1393/04/01
حمزه هاشمی نژاد تاثیر شاخص های تجارت الکترونیک بر اشتغال کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کارشناسی ارشد 1400/06/22
حسین حاتمی اثر جهانی شدن اقتصاد روی رابطه مبادله کارشناسی ارشد --------
یحیی حاتمی برنامه‌ریزی توسعه تولید توان با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی تحت شرایط عدم قطعیت و توزیع بار بین نیروگاه‌ها دکتری 1398/06/13
سعید ایرانمنش مدل سازی الگوی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تحریم های اقتصادی دکتری 1400/05/24
سعید ایرانمنش تبیین مبانی الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری جهت پیاده سازی در قالب اقتصاد مقاومتی کارشناسی ارشد 1396/06/27
سعید جعفری بررسی تاثیر توسعه مالی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن در چارچوب فرضیه ی منحنی زیست محیطی کوزنتس کارشناسی ارشد 1392/02/23
ابراهیم جاودان تاثیر نااطمینانی نرخ ارز برتجارت خارجی کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه کریمیان تأثیر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال بخش نفت و گاز ایران طی دوره زمانی 1393- 1358 و پیش¬بینی اشتغال این بخش در دوره زمانی 1398- 1394 کارشناسی ارشد 1395/11/18
کلثوم کریمی بررسی تاثیر شوکهای پولی موقت و دائمی بر چرخه های تجاری: رویکرد بلانجارد-کوآ کارشناسی ارشد 1400/10/08
امیرکسری کاظمی پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی با استفاده از یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد 1401/06/22
علی کشاورزی تحلیل اثر عکس العمل های مالی دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط مواجهه با تکانه بیماری پاندمیک: کاربردی از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی دکتری 1401/04/15
منصوره خواجه بهجانی بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بر تولید سبز در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته کارشناسی ارشد 1395/09/13
محدثه خواجوئی مقایسه تأثیر بحران های بانکی جهانی بر چرخه های تجاری درکشورهای با بانکداری اسلامی وکشورهای با بانکداری متعارف کارشناسی ارشد 1398/11/14
الهه خوش نام تعیین تأثیر مالیات بر کربن بر سرمایه¬گذاری بخش انرژی¬های تجدید¬پذیر، رفاه اقتصادی و محیط زیست ایران و مناطق جهان کارشناسی ارشد 1399/06/31
مهدی خسروی بررسی تاثیر تکانه های کلان اقتادی بر بخش کشاوزی ایران رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دکتری 1396/11/14
زهرا کرونی تعیین بهره وری نهاده ها و اندازه بهینه گلخانه ( مطالعه موردی شهرستان شیراز) کارشناسی ارشد 1392/10/24
مریم لشکری بررسی تاثیر چرخه های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1396/11/07
سمانه میلانلو بررسی وجود بیماری هلندی در زیر بخش های صنعت ایران کارشناسی ارشد 1392/11/08
نفیسه مقبلی بهراسمانی بررسی تاثیر توسعه مالی بر توزیع درامد درایران و کشورهای منا کارشناسی ارشد 1396/11/28
الهه محمدی راد بررسی تاثیر شاخص های تجارت الکترونیک بر شکل گیری و فرایند سیکل های تجاری در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1398/11/13
راضیه ملا ئی بررسی تورم پایه در ایران کارشناسی ارشد 1392/04/17
زینب مصوری نظام اباد برآورد تقاضای تقریباً ایده‌آل انرژی الکتریکی ایران برای بخش خانگی کارشناسی ارشد 1394/11/04
مهلا موحدی محاسبه قیمت‌گذاری گاز طبیعی برمبنای هزینه‎‌های اجتماعی ناشی ازکربن کارشناسی ارشد 1397/10/12
مرجان مظفری غربا بررسی تاثیر قیمت نفت و شاخص‌های تجارت الکترونیک بر نااطمینانی نرخ ارز در کشورهای عمده صادر کننده نفت کارشناسی ارشد 1400/06/23
نیلوفر نعیم بررسی همگرایی اقتصادی ایران و کشورهای صادر کننده نفت و گاز و تاثیر آن بر رشد تولید سبز کارشناسی ارشد 1396/05/17
ویدا نجفی کلیانی انتخاب مناسب ترین راه حل کاهش ابتلا به اختلال حمل و نقل در زنجیره تامین شرکت مس باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/14
رها نصیری بررسی اثر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثر بازگشتی ناشی از آن بر مصرف انرژی در بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1396/12/14
مهلا نیک روش راوری بررسی عملرد مصرف انرژی در استان های ایران، تحلیل تجزیه شاخص کارشناسی ارشد 1395/10/08
محمدرضا علومی مقایسه تاثیر نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد 1393/06/19
عصمت اولادشنبه بررسی تاثیر تکانه¬های موقتی و دائمی درآمد نفت بر چرخه¬های تجاری ایران و همزمانی چرخه¬ها با کشورهای منتخب OECD کارشناسی ارشد 1395/06/15
ناهید پورفریدونی بررسی و مقایسه ارتباط حمل و نقل هوایی و حمل ونقل ریلی بر صنعت گردشگری در استان های منتخب ایران کارشناسی ارشد 1396/06/28
امین پورمقدم تاثیر سیاست های طرف تقاضا بر امنیت غذایی در ایران رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دکتری 1396/12/15
سولماز رنجبرکبوترخانی برآورد تقاضای انرژی بخش حمل و نقل خصوصی در استان کرمان؛ رهیافت مدل ذخیره فنی خودروها کارشناسی ارشد 1396/11/24
مریم رنجبر ارزیابی اقتصادی به کارگیری انرژی جزر و مد خلیج‌فارس در تولید برق کارشناسی ارشد 1393/10/14
مجید رئوف مهر ارزیابی شاخص رفاه پایدار (SWI) برای ایران و بررسی اثرات آستانه‌ای عوامل مؤثر بر آن با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم کارشناسی ارشد 1400/06/22
زهرا صابری بررسی تاثیر شاخص های تجارت الکترونیک بر بی ثباتی رابطه مبادله در اقتصاد ایران و کشور های اوراسیا کارشناسی ارشد 1400/06/24
علی سعیدی زاده تاثیر دیجیتالی شدن و توسعه پایدار بر کارآفرینی و رفاه ملی کارشناسی ارشد 1400/04/07
فائزه صفری فرسنگی تعیین رابطه تعاملی بین سریزهای تکنولوژی و شاخص های تجارت الکترونیک ( مطالعه موردی ایران و سازمان همکاری شانگهای ) کارشناسی ارشد 1400/11/17
صدیقه سالارپورغربا پول و ارز دیجیتالی از منظر فقه شیعه کارشناسی ارشد 1397/11/16
میترا سنجری سرآسیاب میجان تأثیرصادرات برتولیدواشتغال بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1398/11/16
مریم شعبانی بررسی مزیت نسبی و مزیت رقابتی در تولید انجیر: مطالعه موردی شهرستان استهبان کارشناسی ارشد 1393/08/28
افسانه شفیعی بررسی رابطه بین کیفیت نهادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران و کشورهای گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1397/11/08
زهرا شیخ زاهدی حذف بار بهینه در سیستم های توزیع با برآورد هزینه خاموشی مشترکین (مطالعه موردی: شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1400/06/23
زینت شیروانی سعادت آبادی تاثیر بیماری هلندی بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی کارشناسی ارشد 1395/06/28
فرخنده سلیمانی هونی تاثیر انباشت سرمایه در بخش انرژی بر تقاضای بازار کار در ایرن کارشناسی ارشد 1392/06/16
نجمه سلطانی نژاد تاثیر تنش مالی بر اشتغال بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد --------
سیده مرضیه طبائی بررسی تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست در ایران کارشناسی ارشد 1395/11/11
علی طلابیگی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد بهره وری کل عوامل در ایران و کشورهای منتخب کارشناسی ارشد 1392/10/14
شکوفه توکلی زاده مسافری بررسی رابطه تعاملی بین شاخص های های حکمرانی خوب و شاخص های تجارت الکترونیک در ایران و کشورهای گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1398/11/13
زهرا توکلی موسی آبادی بررسی تاثیر شوک های مقتی و دائمی بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی بر تقاضای واردات بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/28
الهام زمانی بررسی تاثیر ردپای اکولوژی بر درجه همگرایی انرژی بین ایران و کشورهای تولیدکننده انرژی. کارشناسی ارشد 1399/12/13
محیا زمانی بررسی تاثیر صادرات روی آلودگی هوا در ایران با رهیافت جدول داده-ستانده کارشناسی ارشد 1400/01/15
رضا زندمقدم اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر اشتغال و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
راضیه زندوکیلی بررسی تاثیر اندازه دولت بر بهروری و رشد بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1393/10/15
محمدعلی زاینده رودی مدیریت راهکارهای ارتقای ایمنی شبکه راه‎ها با رویکرد اقتصادی کارشناسی ارشد 1400/06/15
مریم ضیاآبادی ارائه و اولویت بندی شاخص های گردشگری پایدار دکتری 1395/06/28
مینا زمردیان بررسی تاثیر تکانه های موقتی و دائمی بهره وری عوامل تولید بر تقاضای بازار کار در بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1396/05/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 69 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول اقتصاد 4018723 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1401/10/24 (16:00 - 18:00) ترم اول 1401
اقتصاد بین الملل پیشرفته 2 9018915 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1401
اقتصاد کلان 4018706 3 01 هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
سمینار اقتصاد بین الملل 9018952 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1401/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
اقتصاد کلان پیشرفته 1 9018902 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1401/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1401
اقتصاد کلان 2 2412236 3 01 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (07:30 - 08:30) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
اقتصادکلان 4018816 4 01 هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
استراتژی های تجارت الکترونیکی 4018872 2 01 هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
اقتصاد بین الملل پیشرفته 1 9018914 2 01 هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
اقتصاد کلان 3 2412238 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1401/03/31 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
بانکداری بین المللی 2412004 2 01 هرهفته چهارشنبه (17:30 - 19:30) 1401/04/15 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
اقتصاد کلان پیشرفته 2 9018913 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اقتصاد کلان پیشرفته 4018867 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) 1401/03/31 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
اقتصادکلان 1 2412153 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1401/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
موضوعات انتخابی دراقتصاد 4018813 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1401/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اصول اقتصاد 4018723 3 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهارشنبه (17:30 - 18:30) 1400/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
اقتصاد بین الملل پیشرفته 2 9018915 2 01 هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
اقتصاد کلان 4018706 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی 2412267 2 01 هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1400/10/27 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
سمینار اقتصاد بین الملل 9018952 2 01 هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 69 نتیجه
از 4