حمیدرضا حری

حمیدرضا حری

حمیدرضا حری    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
الهام بیت اللهی ماهانی بررسی و مقایسه تاثیر سرکوب مالی ، توسعه مالی و شاخص های تجارت الکترونیک بر یکپارچگی تجاری بین ایران و کشور های اوراسیا کارشناسی ارشد 1401/02/21
انیتا دولت زاده شبیه‌سازی و پیش‌بینی سیاست‌های پولی و ارزی بهینه با تاکید بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دکتری --------
حسین غفاری پیوند عملکردهای پایداری و عملکرد مالی: از چشم انداز بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد 1401/06/23
علیرضا غلامرضائی کهن چارچوب برای کمی سازی تاثیرات اجتماعی استخراج سیلیس در استان کرمان کارشناسی ارشد --------
فاطمه میرشکاری بررسی تأثیرانرژی¬های پاک تجدیدپذیر بر رمز ارزهای کثیف و پاک کارشناسی ارشد --------
سیدحسین موسوی اثر تغییرات تکنولوژی بر تخصیص مجدد اشتغال برای بخش های تولیدی اقتصاد ایران کارشناسی ارشد --------
علی ناظمی معزابادی بررسی تأثیر هزینه تبلیغات بر قیمت محصولات شرکت های بیمه در ایران کارشناسی ارشد 1400/11/19
محدثه نوروزی حرجندی بررسی اثر فساد دولتی بر مالیات تورمی در کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد 1401/06/22
سیمین سنچولی بررسی تاثیر نقدینگی بازار سهام بر قدرت بازار بانک در کشورهای منتخب کارشناسی ارشد --------
سمیرا شکوه سلجوقی بررسی تاثیر اقتصاد دیجتال بر انتشار کربن کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کارشناسی ارشد --------
فاطمه السادات حسینی صفا بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی و شوک های سیاست پولی، مطالعه موردی: ایران، چین، روسیه و کشورهای منتخب عضو اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد 1400/06/22
زهرا عباسزاده شعبجره محاسبه شاخص‌های اقتصاد بازیافت و ارزیابی رویکرد مشارکتی در مدیریت پسماند جامد شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
علی غیاثی بررسی تأثیر توسعه بانکداری اسلامی و متغیرهای کلان اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی کارشناسی ارشد 1401/06/23
بهنام محمودی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در صنعت بانکداری ایران کارشناسی ارشد --------
اسماء نخعی پور کیفیت نهادی و توسعه سرمایه انسانی در ایران کارشناسی ارشد 1401/06/20
علی اباذری عسکری تعیین سطح مطلوب پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و میزان و نحوه تاثیرگذاری هر کدام بر تورم کارشناسی ارشد 1394/11/08
حکیمه ارامش رتبه بندی شهرستان های استان هرمزگان از نظر درجه توسعه یافتگی(مقایسه برنامه چهارم و پنجم) کارشناسی ارشد 1392/06/09
راضیه اسماعیل پور کرچی تبادل نرخ مالیات مستقیم و غیرمستقیم و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1396/12/09
محمداسمعیل اشرفی بررسی نقش اعتبارات و تسهیلات صادراتی بانک توسعه صادرات ایران در توسعه صادرات غیر نفتی از دیدگاه صادر کنندگان کارشناسی ارشد 1391/11/14
رضا اشرف گنجویی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در ایران ئر چارچوب مدل غیر خطی ( LSTAR) کارشناسی ارشد 1392/03/19
نعیمه امانی زارین اثر اقتصاد دانش بر درجة رقابت پذیری ایران و شرکای تجاری ایران کارشناسی ارشد 1393/10/23
مینا بنی اسد بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر ضریب جینی دهک های درآمدی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/31
سمیه پاکدل بررسی تاثیر سرکوب مالی بر همگرایی ایران و سایر کشورهای جهان: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی با تاکید بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد 1393/06/19
زهره پورشیخعلی اندوهجردی اولویت بندی مشوقها و ریسکهای توسعه انرژی تجدیدپذیر در مناطق کویری استان کرمان، مطالعه ی موردی انرژی فتوولتائیک شهداد کارشناسی ارشد 1398/11/14
لیلا تقوی بررسی دقت پیش بینی تقاضای کوتاه مدت برق با استفاده از روش بررسی گروهی داده ها (GMDH) و مقایسه آن با دیگر روش های پیش بینی کارشناسی ارشد 1394/06/16
اکرم جباری شاهزاده محمدی تحلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ ارز واقعی در ایران با استفاده از نقشه علی بیزین کارشناسی ارشد 1390/11/01
سعید جعفری بررسی تاثیر توسعه مالی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن در چارچوب فرضیه ی منحنی زیست محیطی کوزنتس کارشناسی ارشد 1392/02/23
ندا جهان آرای تاثیر شهرهای خلاق و کیفیت برنامه ریزی و مدیریت شهری بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد 1394/11/04
شهریار جهان بخش گده کهریز ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی استفاده از خودروهای برقی در حمل و نقل عمومی و خصوصی در تهران کارشناسی ارشد 1394/10/30
فهیمه حاجی اسماعیل زاده بررسی اثر کاهش درآمدهای نفتی از بودجه دولت در کشورهای صادرکننده نفت اوپک و غیراوپک کارشناسی ارشد 1395/06/21
مریم حاجی پور اپورواری بررسی و مقایسه اثر شوک های دائمی و موقتی ارزی و پولی بر ضریب جینی دهک های درآمدی در ایران کارشناسی ارشد 1395/10/29
مهدیه حاجی علیزاده بررسی اثر سرمایه انسانی و فیزیکی بر رابطه بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب OECD کارشناسی ارشد 1397/11/15
نسیم حمزه نژادپلنگ ابادی یررسی اثر فرار مغزها بر رشد، سرمایه گذاری و تراز تجاری در ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی چند منطقه ای کارشناسی ارشد 1393/06/19
محدثه خادم برآورد میزان و هزینه های خارجی آلایندگی ناشی از فرآوری مس در مجتمع صنعتی مس سرچشمه کارشناسی ارشد 1393/09/26
صادق خزاعی امکان سنجی اقتصادی انتقال گاز طبیعی ایران به اروپا از طریق خطوط لوله پیشنهادی در شرایط ریسکی کارشناسی ارشد 1394/10/23
محدثه خواجوئی مقایسه تأثیر بحران های بانکی جهانی بر چرخه های تجاری درکشورهای با بانکداری اسلامی وکشورهای با بانکداری متعارف کارشناسی ارشد 1398/11/14
منیژه دهقان بررسی و مقایسه تاثیر انحراف نرخ ارز و عبور نرخ ارز بر تنوع صادرات در ایران کارشناسی ارشد 1396/11/02
انیتا دولت زاده بررسی اثرات اقتصاد زیرزمینی بر واردات و صادرات ایران کارشناسی ارشد 1392/06/20
الهام رحیمی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر سرمایه گذاری راهبردی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/06/17
نصیر رحیمی بررسی اثر شاخص قیمت مسکن بر مطالبات معوق بانک ها در ایران کارشناسی ارشد 1395/06/28
رضواندخت رضایی بررسی اثرات افزایش قیمت انرژی بر ارزش افزوده دو بخش ... کارشناسی ارشد 1390/11/15
سعیده رضایی نژاد اندازه گیری صرفه های ناشی از مقیاس در تولید صنعت برق ایران کارشناسی ارشد 1396/10/11
زهرا زارعی تحلیل روابط علی بین شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از نقشه علی بیزین کارشناسی ارشد 1391/06/26
مسعود زراعتکار امکان سنجی اقتصادی تولید و صادرات برق از نیروگاه هیبریدی فتوولتاییکی- بادی در شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد 1398/04/19
رویا زنگی ابادی بررسی ابعاد بانکداری اجتماعی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد کارشناسی ارشد 1398/11/15
امید ستاری اثر جهانی شدن اقتصاد بر فقر جامعه شهری و روستایی کشور کارشناسی ارشد --------
آیدا سلامت قراملکی بررسی تأثیر نوع ساخت و ساز ساختمان ها بر مصرف انرژی در اقلیم کلان شهر تبریز کارشناسی ارشد 1397/06/27
مریم شجاعی بررسی تأثیر اجزای هزینه های دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب با تأکید بر هزینه های بخش بهداشت کارشناسی ارشد 1397/11/15
مریم شعبانی بررسی مزیت نسبی و مزیت رقابتی در تولید انجیر: مطالعه موردی شهرستان استهبان کارشناسی ارشد 1393/08/28
مرضیه شفیعی تاثیر مالیات تورمی بر فقر در ایران کارشناسی ارشد 1393/06/19
سارا صادقی بررسی فرایند آشوب در نرخ ارز و پیش بینی آن در ایران کارشناسی ارشد --------
سعید صدرزاده مقدم مطالعه مکان یابی استقرار یک پالایشگاه نفت با استفاده از مدلهای لاجیت و پروبیت کارشناسی ارشد 1390/10/05
مهلا صفی نتاج امکان‌سنجی اقتصادی شیرین کردن آب خلیج فارس از منظر انرژی‌های نو و فسیلی کارشناسی ارشد 1395/06/31
فاطمه طالقانی بررسی سرریزهای تکنولوژی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد 1392/06/16
فریده عسکرپورکبیر بررسی و تحلیل مزیت نسبی و مزیت رقابتی عسل طبیعی در ایران کارشناسی ارشد 1393/06/19
صفیه عظیم زاده ارزیابی اقتصادی تولید همزمان برق و حرارت..... کارشناسی ارشد 1390/11/05
نیلوفر علیدوست بررسی و مقایسه کارایی شعب بانک حکمت ایرانیان با رهیافت تحلیل پوششی داده های فازی کارشناسی ارشد 1396/06/29
مرضیه علی نقی بررسی تغییرات ساختاری مالیات در کشور ایران کارشناسی ارشد 1395/06/28
مسلم غیاثی نژاد بررسی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل ... کارشناسی ارشد 1391/06/12
جمال قاسمی تاثیر اجرای سیاست مسکن مهر بر ارتباط بین قیمت های مسکن و قیمت های زمین کارشناسی ارشد 1390/09/23
علیرضا قصاب پوردهخوارقانی رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستانهای استان کرمان با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد --------
مرتضی قلندری کر بررسی شاخص تجارت درون صنعتی بین ایران، اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر همگرایی اقتصادی کارشناسی ارشد 1394/12/19
طاهره کارآموزیان توسعه بانکداری،ساختار اجتماعی_اقتصادی و نابرابری درآمد کارشناسی ارشد 1399/11/29
مریم کامکارراینی اثر نرخ ارز حقیقی بر اجزای تراز پرداخت ها در ایران کارشناسی ارشد 1397/11/16
المیرا یگانه مهر مقایسه عملکرد شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی بازده سهام کارشناسی ارشد --------
مریم لشکری بررسی تاثیر چرخه های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1396/11/07
ازاده محمدمیرزایی زرندی تحلیل تجزیه ساختاری آلودگی ناشی از مصرف انرژی در ایران کارشناسی ارشد 1392/06/13
لیلا میرتاج الدینی تاثیر تجارت درون صنعتی بر تعرفه در ایران کارشناسی ارشد --------
مرجانه میرزایی بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست کشورهای عضو منا کارشناسی ارشد 1396/10/12
فاطمه میرزاده آبگرمی امکان سنجی نرخ ذخیره قانونی صد در صد(بانکداری محدود) با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد. کارشناسی ارشد 1398/06/12
اطهره السادات میرصادقی بررسی تأثیر تورم بر خط فقر شهری و روستایی در استان های کشور ایران کارشناسی ارشد 1394/10/20
سیمین السادات میرهاشمی نائینی بررسی تأثیر دانه بندی در شبکه بانکی بر اجرای سیاست پولی در ایران دکتری 1396/12/02
شهرزاد مصطفوی تاثیر هوش هیجانی وافزایش عملکرد کارافرینان واحدهایصنعتی استان کرمان کارشناسی ارشد --------
سمانه میلانلو بررسی وجود بیماری هلندی در زیر بخش های صنعت ایران کارشناسی ارشد 1392/11/08
سمیه مهدی زاده ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی تولید انرژی از فاضلاب شهر کرمان کارشناسی ارشد 1393/10/28
زهره مهرابیان بررسی کارایی شعب موسسه اعتباری توسعه .... کارشناسی ارشد --------
علیرضا نادی بررسی کارایی تولید کنندگان قارچ خوراکی در ایران کارشناسی ارشد --------
مجتبی نعمتی مرساء بررسی عملکرد منطقه ازاد تجاری- صنعتی قشم در توسعه صادرات غیر نفتی ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه هرارانی پور بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز حقیقی بر بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی کارشناسی ارشد 1393/04/01
سامان یوسفوند بررسی و پیش بینی اثرات جهانی شدن بر رابطه مبادله ایران کارشناسی ارشد --------
نعیمه آقاملائی بررسی تبادل بین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و تاثیر آن بر رشد رفاه اجتماعی ایران کارشناسی ارشد 1397/10/09
سیدحسین احمدی زرندی بررسی تاثیر بی ثباتی متغیرهای مالی بر کارایی بانکهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1399/06/29
علی بهروزه هزینه های اقتصادی و زیست محیطی جایگزینی انرژی هسته ای با انرژی خورشیدی و بادی در ایران. کارشناسی ارشد 1398/11/15
زهرا دلالباشی(دلال باشی) اصفهانی بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر مکان یابی نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر (انرژی خورشیدی وانرژی بادی) استان کرمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد 1392/06/06
سمیرا دوراندیش بررسی تاثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران با استفاده از مدل اثرات تصادفی بارگرسیون بر روی جمعیت و منابع انرژی کارشناسی ارشد 1396/11/10
امیرحسین حسینی همت ابادی بررسی ارتباط بین انتشار گاز دی اکسید کربن، مصرف انرژی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای و ایران کارشناسی ارشد 1400/06/16
علی کشاورزی تحلیل اثر عکس العمل های مالی دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط مواجهه با تکانه بیماری پاندمیک: کاربردی از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی دکتری 1401/04/15
محبوبه میراحمدی هوتکی بررسی استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با نقدینگی کارشناسی ارشد 1393/06/20
علی محمدی سلیمانی ارائه فرآیند پیاده سازی بانکداری اسلامی با استفاده از دستاورد های تحقیقاتی دانشگاهی کارشناسی ارشد 1399/07/30
محمد رییسی سرگدار تحلیل پول از دیدگاه فلسفه، اقتصاد و فیزیک: با تأکید بر عقلانیت محدود کارشناسی ارشد 1400/09/03
فاطمه رنجبرنژاد مقایسه بین صادرات گاز به صورت LNG وسایرگزینه‏های صادرات گاز طبیعی کارشناسی ارشد 1400/03/08
طیبه راشکی قلعه نو بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر کیفیت رشد اقتصادی کارشناسی ارشد 1392/04/17
محمدامین رودمشکی بررسی اثرات ساختار جمعیت و محرک‌های اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در استان¬های کشور کارشناسی ارشد 1400/06/10
هنار رستمی بررسی تطبیقی کارایی و بهره وری مصرف آب در بخش های خانگی، کشاورزی و صنعتی قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها کارشناسی ارشد 1392/04/12
الناز رستمی راوری بررسی تاثیر تروریسم بر درجه جذب سرریزهای تکنولوژی و سرمایه گذاری در ایران و شرکای تجاری کارشناسی ارشد 1395/11/18
سیده سکینه صادقی نساج ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی¬های تجدید‌پذیر به عنوان جایگزین گاز طبیعی در کاربردهای خانگی در مناطق غیر برخوردار از گاز طبیعی استان خوزستان کارشناسی ارشد 1399/06/31
سیدجلال توحیدی تاثیر توسعه بخش بانکی بر رشد بخش کشاورزی و صنعت کارشناسی ارشد 1397/11/08
ملیحه واعظی زاده بررسی تاثیر تغییرات ساختاری بر سطح اشتغال در ایران و کشورهای منتخب کارشناسی ارشد 1392/06/17
یسری یوسفی ارزیابی اقتصادی برقی کردن راه آهن محور زاهدان- تهران کارشناسی ارشد 1392/06/09
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی اقتصادی طرح ها 2412244 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
پول و بانکداری اسلامی 2 4018709 3 01 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهارشنبه (13:30 - 14:30) 1401/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
سمینار بانکداری اسلامی 4018719 2 02 هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1401
سمینار بانکداری اسلامی 4018719 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1401
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد 2412243 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 10:30) 1401/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
نظریه های پولی پیشرفته 2 9018909 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1401/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
ارزیابی اقتصادی طرح ها 2412244 3 01 هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اقتصاد سنجی 2 2412241 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1401/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اقتصادخرد1 2412146 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1401/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
موضوعات انتخابی دراقتصاداسلام 4018814 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1401/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
ارزیابی اقتصادی طرح ها 2412244 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/23 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
پول و بانکداری اسلامی 2 4018709 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد 2412243 3 02 هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهارشنبه (08:30 - 09:30) 1400/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
نظریه های پولی پیشرفته 2 9018909 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
اقتصاد سنجی 2 2412241 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
اقتصاد سنجی کاربردی 9018905 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) 1400/03/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
بانکداری اسلامی 2412255 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1400/04/02 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
اقتصادخرد1 2412146 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1400/03/27 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
موضوعات انتخابی دراقتصاداسلام 4018814 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/05 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
ارزیابی اقتصادی طرح ها 2412244 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1399/10/17 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3