سخنرانی دکتر زین‌العابدین صادقی عضو هیئت‌علمی بخش اقتصاد به مناسبت هفتۀ پژوهش